Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Κατερίνα Τέφα
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό πατήστε εδώ.
Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Νόπη Κεχάογλου
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό πατήστε εδώ.


Οργανωτικές Ικανότητες
Θεοδώρου Ιωάννα
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό πατήστε εδώ.

Νέες τεχνολογίες: Βασικές γνώσεις Πληροφορικής
Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό πατήστε εδώ.